Bam Brugge

Brugconstructies hoe worden ze gemaakt

Het spreekt waarschijnlijk voor zichzelf dat het niet zo eenvoudig is om bruggen te bouwen. Brugconstructies zijn niet eenvoudig en hier gaat eerst heel wat rekenwerk aan vooraf. Voordat een brug kan worden gebouwd wordt er eerst gekeken naar de oevers.

Om de oevers te verstevigen zodat deze het zware gewicht van de brug kunnen dragen wordt er gebruik gemaakt van stevige steunpunten. Deze zijn gemaakt van beton en worden ook wel landpunten genoemd.

Deze landpunten worden eerst voor een groot deel in de grond gestopt. Omdat de brug nog verder moet worden ondersteund komen er ook een aantal pijlers bij. Hoe langer de brug moet worden, hoe meer pijlers er nodig zijn.

Een brug bouwen

Voordat een brug gebouwd kan worden zijn een aantal ingenieurs maandenlang bezig met de voorbereiding. In deze periode worden er diverse onderzoeken uitgevoerd. Hierdoor kan worden bepaald hoe lang, hoe breed en hoe zwaar de brug kan worden.

Een van de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden voordat een brug gebouwd wordt is de keuze voor het materiaal. Wanneer dit duidelijk is en de berekeningen kloppen wordt er een kleine versie van de brug gebouwd.

Aan de hand van dit model kan er worden bekeken of de brug sterk genoeg is. Er worden een aantal proeven gedaan of de brug bestand is tegen zowel hoge als lage temperaturen en of deze niet te veel trilt wanneer het een keer hard waait.

Uitbouwmethode

Zijn alle testen van de proefbrug geslaagd, dan kan er worden begonnen met de bouw. Hierbij maakt men gebruik van de uitbouwmethode. Vanaf allebei de oevers wordt er door teams van vakmensen naar elkaar toegewerkt.

De reden hiervan is dat het scheepvaartverkeer door deze manier van werken zo min mogelijk stilgelegd hoeft te worden. Door de uitbouwmethode toe te passen is het voor schepen mogelijk m gewoon door te kunnen varen.

Wanneer het laatste deel van de brug gemaakt wordt ligt het scheepvaartverkeer wel stil. Wanneer het sluitstuk, het laatste deel van de brug, op zijn plek gelegd moet worden komen er een paar drijvende bokken in actie.

Deze grote hijskranen drijven op het water. Ze zijn sterk genoeg om het sluitstuk op te tillen en dit op zijn plaats te leggen. De berekeningen die voor het bouwen van de brug gebruikt zijn worden er ook op dit moment weer bij gepakt.

Wanneer het sluitstuk wordt geplaatst is het belangrijk dat er niet te veel wind staat. Nog een belangrijk punt is het tegengewicht van de hijskranen. Zou dit niet voldoende zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat ze kantelen.

meer te weten komen

verschillende bruggen

Nederland kampioen bruggen bouwen

touwenbrug