Bam Brugge

Nederland kampioen bruggen bouwen

De reden dat Nederland wereldwijd bekend staat als kampioen bruggen bouwen is zeker niet verwonderlijk. In Nederland hebben bruggen een belangrijke functie. Door bruggen is het mogelijk om heel Nederland te verbinden.

Meer dan 1000 van de Nederlandse bruggen worden beheerd door Rijkswaterstaat. Hierbij betreft het 782 betonnen bruggen, 167 beweegbare bruggen en 130 stalen bruggen. De overige bruggen in Nederland worden door provincies en gemeenten beheerd.

Het beheren van bruggen is geen eenvoudige taak. Dit komt omdat men te maken heeft met diverse soorten weer en verschillende soorten bruggen. Bruggen beheren en onderhouden brengt veel met zich mee.

Bruggen onderhoud

Wanneer bruggen worden gebouwd is het de bedoeling dat ze duurzaam zijn. Ze moeten minimaal 100 jaar meekunnen. In Nederland zijn de meeste van de huidige bruggen gebouwd tussen 1960 en 1970.

Sinds die tijd is het verkeer heel erg veranderd. Vrachtauto’s zijn zwaarder en langer geworden en het wordt steeds drukker op de wegen. Juist daarom is het ontzettend belangrijk om de bruggen goed te onderhouden.

Inspectie

Voor iedere brug in Nederland geldt dat er een inspectieplan wordt opgesteld. In dit plan staat wanneer het tijd is om de brug te inspecteren en wanneer er onderdelen van de brug vervangen moeten worden.

Tijdens de inspectie kan het voorkomen dat er een probleem wordt gedetecteerd, bijvoorbeeld metaalmoeheid. Omdat de brug meer belast wordt en er meer verkeer is, bestaat de kans dat er scheuren in het wegdek komen.

Omdat er zoveel verschillende soorten bruggen zijn worden er voor iedere brug speciale technieken gebruikt tijdens het inspecteren. De inspectie heeft als doel de bruggen te verbeteren door ze stiller en duurzamer te maken.

Iedere brug heeft zijn eigen verhaal. Is de overspanning minder dan 60 meter dan wordt er meestal voor een betonnen brug gekozen. Moet de brug echter ook beweegbaar zijn, dan wordt deze in bijna alle gevallen van staal gemaakt.

meer te weten komen

Brug constructies

verschillende bruggen

touwenbrug